lördag 26 januari 2013

Samtidig påverkan II

För några veckor sedan skrev jag ett inlägg om att välja ord, och hur orden påverkar läsaren och skribenten. Jag skrev också att det inte alltid är lätt att välja sina ord.

Ord kan ha många betydelser. Ordet "bil" kan betyda många saker. För att undvika missförstånd använder språket flera ord för att förklara ordet "bil". Det kan vara ord som fyra hjul, ratt, motor, pedal, etc, etc.

Varje ord som förklarar ordet "bil" kan också missförstås, och kan förklaras med fler ord, som kan missförstås, osv, osv. Språkets uppbyggnad är konstruerat så att en förklaring kan öka möjligheterna till missförstånd.

Ett ord existerar för att det finns andra ord som definierar ordet. Språket använder ord, som definieras av andra ord, som används för att definiera de ord, som skulle definieras. Filosofen Wittgenstain försökte hitta "elementarord", alltså ord som inte behövde förklaras med andra ord. Wittgenstain misslyckades.

Paul Auster skrev en gång att han önskade att läsaren ägnade lika mycket energi på varje ord, när läsaren läser en text, som skribenten gör när skribenten skriver en text. Då kanske texten får en annan innebörd. Det tycker jag var tänkvärt.

Det här inlägget har ingenting med löpning att göra, mer än att inlägget är skrivet av en löpare, och att löpning är ett ord som definieras av andra ord......

Inga kommentarer: