Om bloggen "Milen Sub 40"

Tidigare en löparblogg som mer och mer stöps om till en blogg som skriver och analyserar vardagsbetraktelser.

Texten här uppdateras för tillfället men ambitionen är att skriva med suggestiva och medryckande formuleringar. Det låter ambitions, jag vet, men jag är ambitiös. Jag ska bara få lite mer ordning här först.

Uppdaterar mer sen.

Inga kommentarer: