lördag 14 december 2019

Kommer Brexit leda till en debatt om Swexit?

Kommer valresultatet i Storbritannien och kommande Brexit påverka opinionen i Sverige för en Swexit?

Ja, dessvärre är min bedömning att opinionen där man ställer sig positiv för en Swexit kommer påverkas, och dessvärre så tror jag inte att det är vi själva i Sverige som kommer styra över det. Det är utländska intressen som kommer styra över det, och dessvärre saknar Sverige just nu medel för att kunna motverka det.

Swexit debatten kommer troligtvis börja på twitter (som alla andra jobbiga debatter). Kanske av svenskar som är för en Swexit, eller av utländska intressen som vill splittra EU. De svenska debattörerna som med sin demokratiska rätt debatterar Swexit kommer troligtvis få sitt budskap stärkt och bekräftat av utländska aktörer samtidigt som de svenska debattörerna kommer anamma och ta till sig den information de utländska aktörerna sprider. Det blir en symbios.

En symbios där den stora massan av svenskar kommer få svårt att skilja på vad som är falsk information planterat av utländska påverkanskampanjer och korrekt information från trovärdiga källor. Dock vet vi sen tidigare att när lögnen eller en falsk nyhet sprids och får fäste så kommer den anammas av så många individer och nyhetsredaktioner så att lögnen eller den falska nyheten senare inte kommer kunna korrigeras till den korrekta bilden.

Baserat på min egen erfarenhet och baserat på vad jag ser på framförallt twitter så saknar vi i Sverige helt motmedel mot den här typen av utländska påverkanskampanjer, samtidigt som gränsen är luddig mellan vad som är en acceptabel intern debatt oss svenskar emellan, och utländska påverkankampanjer. Här måste vi bli bättre på att försvara oss och dra en tydlig gräns. Hur vet jag inte, men vi kan alltid börja med att prata om det.

Själv, som svensk, och som släkting med Gustav Vasa, anser jag att Sverige behöver EU. Vi behöver vara med i EU där EU är en motpol mot de maktcentrum som finns i USA, Ryssland och Kina. Vi behöver EU för utan EU blir Sverige väldigt svagt i olika typer av förhandlingar och samarbeten. Dock verkar EU inte riktigt fungera idag, och EU måste förändras.

Det är till och med så illa att EU idag fungerar så dåligt så att jag inte tror att EU kommer klara av att genomföra den förändring som EU så väl behöver. Det kommer i sin tur leda till att de intressen som driver Swexit kommer få vatten på sin kvarn, vilket framförallt de utländska intressena kommer utnyttja.

Inrikesdebatter kryddade med utländska påverkanskampanjer, lögner och planterade nyheter är något nytt för oss i Sverige, men vi måste lära oss att hantera det. Vi har inget annat val. Annars är vårt EU-medlemskap i händerna på utländska intressen. På utländska påverkanskampanjer.

Inga kommentarer: