lördag 3 november 2012

Löpning och politiken

New York Road Runners har ställt in New York City Marathon, NYCM. Motivet är att resurserna som var planerade till NYCM behövs på annan plats och löparna ombeds att hjälpa till i upprensningsarbetet efter stormen Sandy. Beskedet kom sent, och som en överraskning för många. På plats i New York finns för tillfället över 800 svenskar, 15 000 utlänningar och 35 000 amerikaner som förväntades springa loppet på söndag.

Trots att beslutet att ställa in drabbar väldigt många människor tycker jag det känns bra att de väljer att ställa in loppet. Då blir det mer fokus på den humanitära situationen i de värst drabbade delarna av New York som fortfarande saknar el och vatten. Det känns lite magstarkt att genomföra loppet i en del av staden, när det finns människor som lider i andra delar av staden.

Dock ifrågasätts beslutet. Det är också rätt. Beslutet ska ifrågasätts. Att som arrangör ställa in ett lopp av den här storleken är ingenting som görs utan bli ifrågasatt. Dock tror jag att "de som är ansvariga, och som bestämmer, och som har hela bilden klart för sig, har gjort noga avvägningar, där för och nackdelar har vägts mot varandra, har tagit rätt beslut". Jag kan inte tro annat.

Trots att jag stödjer beslutet tycker jag också att det är konstigt att de har ställt in NYCM, men inte NBA och NFL matcher. Dessa matcher skall tydligen genomföras som planerat under helgen, trots att arrangemangen rimligtvis också borde dra resurser från upprensningsarbetet efter stormen Sandy. Det säljs mat och dryck i mängder på dessa arrangemang, och polis och brandkår garanterar säkerheten. Allt detta borde rimligtvis också kunna komma bättre behövande till nytta. Varför ställs dessa arrangemang inte in?

Beslutet att ställa in NYCM kan te sig lite konstigt och irrationellt sett till andra företeelser där det är ”business as usal”. Troligtvis kommer det också att fortsätta vara konstigt och irrationellt eftersom situationen i New York är väldigt konstig och irrationell.

Den Amerikanska presidentvalskampanjen påverkar säkert också situationen. På tisdag är det presidentval där borgmästare och guvernörer stöder sin kandidat i presidentvalet. Borgmästare och guvernörer vill absolut inte ta några politiska risker nu, och eftersom det har höjts kritiska röster mot att genomföra arrangemanget NYCM väljer de att ställa in NYCM. Det kanske är där logiken finns.

2 kommentarer:

Unknown sa...

Dubbelmoralen firar nya triumfer i det förlovade landet.

Jag tycker det är lite väl magstarkt att ett i-land (om än i ekonomisk kris) ber ditresta turister bli hjälparbetare. Speciellt när majoriteten av deras egna innevånare (enligt rapporter) verkar ägna sig åt "business as usual".

Men att ställa in är såklart rätt beslut egentligen. Det hade man gjort i Sverige. Redan på morgonen efter stormen.

Lennart sa...

Henrik - Exakt, de borde ha ställt in redan på morgonen efter stormen. Det är en komplex fråga det här.

I slutändan tror jag att det enda försvarbara var att ställa in. Även fast det var väldigt synd och att det drabbar väldigt många männsikor som har satsat på detta lopp. För vissa kanske NYCM skulle vara bland det största det har gjort.... Tufft, synd, tråkigt, ledsamt....