torsdag 28 november 2013

Du läser mina tankar

En enkel tanke. En tanke jag inte uttalar, eller säger till någon. En tanke jag bara översätter till ord, ord som bildar en text.

När du läser mina texter läser du samtidigt mina tankar. Du ser rakt in i mig. In i mina tankar. I alla fall de tankar som jag skrev ner till en text.

Avsikten med mina tankar är inte att såra. Inte heller att ta ställning eller att försöka driva en fråga åt endera hållet. Jag sätter bara ord på mina tankar.

Inga kommentarer: