fredag 11 januari 2019

Positiv framtidsoptimism på Folk och Försvar

Det känns att vi är i början av ett nytt år, och som så ofta i början av ett nytt år så finns det framtidshopp, och hopp om en förändring. Hopp om en nystart.

Försvarsmakten och Försvarets Materielverk står inför en förändring, och en nystart. En positiv förändring med ökade ekonomiska tillskott som ska leda till någonting större och starkare, och som i år börjar med försvarskonferensen Folk och Försvar i Sälen. Försvarsministern är där. Överbefälhavaren är där. Generaldirektören på FMV är där. Marinchefen och arméchefen är där. Alla är där. Där och samlade.

Alla är där, och alla vet vad vi ska göra de kommande 10 åren. Alla vet att vi ska bygga ett än mer slagkraftigt försvar med allt vad det innebär. Alla vet att vi har mycket att göra. Alla vet vilken utrustning som måste köpas och vilka organisationer som måste utvecklas. Alla vet, och det känns som att vi går in i det nya året med de ökade ekonomiska anslagen samlade och enade.

Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och övriga myndigheter inom Försvarsdepartementet är samlade, enade och starka, och vi har alla mycket att göra de kommande 10 åren.

Den positiva framtidsoptimismen vi står inför handlar inte bara om Försvarsmakten eller Försvarets Materielverk. Den positiva framtidsoptimismen handlar även om industrin. Fin svensk tillverkningsindustri som kommer ta emot beställningar och uppdrag för att bygga den utrustning som behövs för att Sverige om 10 år ska stå med ett slagkraftigt försvar.

Den positiva framtidsoptimismen vi står inför handlar också om de ingenjörer vi behöver utbilda på svenska universitet och högskolor. Ingenjörskunskap vi kanske inte har idag utan som vi måste skaffa oss genom att tillföra forskningsmedel för att kunna lösa våra problem. Men det gör inget. Vi löser det. Vi kan inget annat än att lösa den här typen av problem.

Jag hoppas att årets försvarskonferens Folk och Försvar i Sälen präglas av den positiva framtidsoptimism som finns. Förutsättningarna finns, för alla är där, alla är samlade och enade, och alla vet.

Alla vet att vi har väldigt mycket att göra.

Inga kommentarer: