tisdag 7 februari 2017

Pinka revir

Det pinkas revir. Överallt. På jobbet. I tunnelbanan. I löparkretsar. I löparkretsar är det tydligt då det är väldigt viktigt för samhörigheten att veta vilket revir du tillhör. Är du löpare eller joggare? Det är en fråga som är viktig att känna till svaret på för om du befinner dig i ”joggreviret” så är du ju inte riktigt lika fin som de som befinner sig i ”löparreviret".

Inom löparreviret finns det också en underindelning där det finaste är att vara elit, och sedan följer indelningen sub-elit, sub-elit-motionär, elit-motionär och motionär. Mellan de olika reviren finns det en hackordning som blir tydlig om alla ska dela på tex en inomhusbana. En motionär får här till exempel inte störa en elit-motionär för då blir det fel. Då uppstår det irritation som kan sluta med lite hårda ord och höjda röster.

Det finns också revir inom bloggarna, och här kan löpare som bloggar om sin träning tala nedlåtande om joggare som bloggar om sin träning genom att kalla dem för ”bloggjoggare”, ty joggarna befinner sig i fel revir och driver där av inga riktiga löparbloggar, och det är viktigt för löpare som driver löparbloggar att påpeka. Det markeras tydligt genom att benämna och nedvärdera dem som ”bloggjoggare".

Att vara något som kallas för ”Influencer” har också seglat upp och blivit riktigt viktigt inom löparvärlden. Reviret Influencer kan också delas in i de två underreviren ”Professional Influencer”, som livnär sig på att vara Influencer, och ”Hobbyinfluencer” som försöker vara Influencer på sin fritid men har annan försörjning vid sidan om. Viktigt här är att påpeka att reviret Professional Influencer inte ska blandas ihop med ett visst löparrevir eftersom en Influencer kan vara antingen en joggare, en löpare eller elit. Detta då det viktiga för en Influencer inte är att springa fort utan att ha många följare på sociala medier.

Alla dessa olika revir ryker ibland ihop och vanligast är att löparna inom reviret elit-motionärer ryker ihop med löparna inom reviret motionärer då det är väldigt viktigt för en elit-motionär att en motionär vet sin plats. En löpare inom reviret elit verkar lite tryggare i sig själv och behöver inte hävda sig lika mycket.

En annan vanlig konflikt är att elit-motionärerna ryker ihop med Professional Influencer som råkar vara joggare eller motionär. Detta då elit-motionärerna inte tycker att Professional Influencer har gjort sig förtjänt av sin popularitet då de inte är lika duktiga löpare som elit-motionärerna.

Personligen kan jag tycka att elit-motionärerna (vanlig målsättning är typ sub 3 på maran och milen på typ 36-38 minuter) är de som har det största behovet av att pinka revir då de verkar ha ett väldigt stort självhävdelsebehov.

2 kommentarer:

Björn Suneson sa...

Bra skrivet!

Du glömde dock en grupp: veteranelit, dvs alla duktiga idrottare 35 år eller äldre.

Som sagt, alla vill pinka in sina revir. Gäller även gruppen idrottande pensionärer. . .

Lennart sa...

Björn - Veteranelit är helt klart en viktig grupp som vi kan beskriva som en mycket trevlig grupp som trots sin sociala karaktär tar sin idrott på stort allvar och är i flera klasser världsledande :-).

Hoppas allt är bra med dig :-).