torsdag 30 april 2020

Just-in-time är rätt modell för framtidens beredskap

Asså, alla dessa debattörer inom försvar och säkerhet som inte kan tänka en enda modern tanke. Ta tex beredskap. När det gäller beredskap så verkar den enda tanken de kan tänka vara att ”det ska vara som på 80-talet”, och sen vill de återskapa den beredskap vi hade på 80-talet med diverse varor bunkrade i bergrum. Ingenting har de lärt sig på 30 år där "Just-in-time modellen" som etablerades i Svensk industri på 90-talet tydligen är något dåligt, och den modellen kritiseras som en delorsak till att vi nu inte har några beredskapslager i Sverige under coronakrisen.

Enligt dessa debattörer så är lösningen på vår avsaknad av beredskapslager att bums återskapa beredskapslagren vi hade på 80-talet, men tyvärr så har de helt fel. Det är tvärt om. Det är Just-in-time modellen som har räddat oss genom coronakrisen, och det är den lilla bunkrade utrustning som vi trots allt hade som nästan har stjälpt oss. Låt mig förklara.


Samhället behöver få rätt varor och tjänster producerade i rätt mängd,
i rätt tid och till rätt kvalitet även i en kris.

Just-in-time modellen står för att producera rätt vara i rätt mängd och att leverans sker i rätt tid utan lagerhållning. Just-in-time står alltså för en snabb och flexibel produktionsanpassning till olika produktionsvolymer som styrs av efterfrågan. Just-in-time står också för att snabbt och flexibelt kunna ställa om produktionslinjer till att producera de varor som situationen kräver, och det är exakt det Just-in-time gjorde nu när coronakrisen kom.

Just-in-time modellen ställde snabbt om företags produktionslinjer till att tillverka ansiktsmasker, respiratorer, sjukvårdsplatser, mat och mediciner som helt plötsligt efterfrågades till en mängd som var avsevärt större än tidigare, och det tog inte mer än ett par veckor att ställa om. Det visar på en fantastisk styrka i modellen som vi inte kan var utan i en kris. Samhället behöver få rätt varor och tjänster producerade i rätt mängd, i rätt tid och till rätt kvalitet även i en kris, och det är det som måste vara målet för vår beredskap.


Tweet med tusentals visningar som sätter
ordet beredskap i ett bredare sammanhang
Den stora vinningen med Just-in-time modellen är att vi nu fått nya säkra kvalitetsprodukter till sjukvården som också används direkt till vad produkterna är ämnade för, och så är inte fallet om vi hade bunkrat utrustning i bergrum som vi skulle ta fram nu när krisen kom. Vi kan tex jämföra Just-in-time modellens fördelar med Finland och deras beredskapslager där bäst-före-datum hade gått ut på mycket av deras utrustning som lagrats i bergrum, vilket så klart inte är bra. Vi kan också jämföra med fältsjukhuset i Göteborg som visade sig ha utrustning som var så gammal att ingen kunde använda den. Det fanns också brister i ventilation, rinnande vatten och utrymme mellan sjuksängar vilket sammantaget gjort att fältsjukhuset nu inte används fullt ut vilket så klart är direkt pinsamt.

Nä, framtidens beredskap måste självklart bygga på ett samhälle som anammat Just-in-time modellen och som kan utnyttja dess fördelar vid en kris genom att snabbt ställa om produktionsvolymer och producera de varor och tjänster som situationen kräver. Beredskap kan inte bara vara att lagerhålla maskiner och utrustning som blir gamla och omoderna på ett par år. Några kritiska produkter behöver vi självklart lagra som tex bensin, olja, viss mat och mediciner men för att klara oss långsiktigt måste beredskapen bygga på Just-in-time modellen där företagen/samhället snabbt kan ställa om och producera de varor och tjänster som krävs.

Inga kommentarer: