måndag 11 mars 2019

Ett inlägg för dig som inte kan något (om försvaret alltså....)

Det här inlägget är för dig som inte kan något. Med det inte sagt att du är okunnig. Bara att du inte kan något. Om försvaret alltså. Annars tror jag att du kan jättemycket om olika saker och kan lära mig en hel del. Men låt mig först lära dig något enkelt om försvaret, dess olika grenar och hur det är tänkt att det hela ska funka. Sen kan du lära mig något.

Nu när jag ska lära dig något så vill jag börja med att säga att du säkert någon gång har fått frågan ”Vad har du för strategi?”, utan att egentligen tänka närmare på vad det betyder. Du svarar säkert också reflexmässigt. Ofta när jag hör ordet strategi så tror jag att vederbörande egentligen menar ”taktik”, men jag vet inte. Jag har i alla fall lärt mig att ordet ”strategi” betyder att välja slagfält samtidigt som innebörden av ordet ”taktik” mer handlar om hur man utnyttjar sina resurser på slagfältet.

Strategi är alltså att tänka stort, och tänker man stort samtidigt som man tänker försvar i Sverige så kan man tänka att längst ut i Östersjön verkar marinen med sina fartyg. De möter tidigt upp en anfallare och kan öppna eld och sänka inkommande fartyg. Närmare land ligger amfibie som verkar i gränslandet mellan hav och land, dvs i skärgården och kustnära terräng samtidigt som de ger marinen understöd. Längst in på land verkar armen. Flygvapnet verkar understödjande i luften över hela arenan.

Den gamle kinesiska krigsstrategikern Tsu-Tsu sa en gång att ”du ska attackera din fiendes svagaste punkt med din största styrka för då vinner du stort”. Med det menar han att du ska göra processen kort och undvika långdraget tjafs.

Med det uttalandet som grund så förstår man att det är viktigt att en försvarslinje måste hänga ihop och vara stark med ett fåtal svaga punkter. Det spelar liksom ingen roll om det är idrott eller försvarspolitik. Tankegångarna är desamma. Tar man bort en del inom försvaret (tex flyg) eller försvagar en del (tex marinen) så kommer fienden utnyttja det. Nu kan man som försvarare i och för sig täcka upp på olika sätt, men en anfallare kommer i alla fall göra precis som Tsu-Tsu säger. De kommer anpassa sin anfallsstrategi efter Sveriges styrkor och svagheter, och attackera Sverige med sin största styrka på Sveriges svagaste punkt, oavsett var den punkten är.

Den som gör prioriteringarna av försvarets kommande resurser är Försvarsberedningen som kommer med en rapport i maj kring hur de ska prioritera försvarets resurser de kommande åren, och prioriterar de bort tex ett nytt ytstridsfartyg (som tidigt kan öppna eld och sänka inkommande fartyg) så kommer de prioritera bort en pusselbit i det svenska försvaret, och det kommer fienden utnyttja. Det bara är så, och därför är det viktigt med nya ytstridsfartyg.

Jag hoppas att du lärde dig något. Jag hoppas att du nu förstår vikten av Försvarsberedningens arbete och varför det är så viktigt att det finns ytstridsfartyg ute på Östersjön.

Inga kommentarer: